Drewno opałowe i kominkowe Suwałki

Kupujemy drewno opałowe - na co zwrócić uwagę?

Drewno zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Do XIX wieku było najpopularniejszym paliwem na świecie; wyparte zostało podczas rewolucji przemysłowej przez węgiel kamienny, brunatny i olej opałowy (oraz inne pochodne ropy naftowej) o większej wartości opałowej. Ten surowiec drzewny może być pozyskiwany z lasów, jako drewno grube, a także drobne odpady drzewne o ograniczonych możliwościach wykorzystania w przemyśle, a także drewno opałowe pozyskiwane na plantacjach drzew szybko rosnących (tzw. plantacje energetyczne).

Drewno jest popularnym paliwem odnawialnym. Podczas spalania emituje do środowiska o wiele mniej uciążliwych związków niż węgiel kamienny. Popiół stanowi zaledwie 3% masy drewna, a w dodatku nie jest kłopotliwy w utylizacji. Do ogrzewania domu stosuje się drewno opałowe (pochodzące ze ścinek odpady drzewne – pocięte na kawałki pnie, gałęzie i korzenie), korę i liście rozdrobnione w zgniataczu. Jeśli dom ma być ogrzewany drewnem, trzeba zadbać o zapas opału.

Im bardziej drewno opałowe jest wysuszone, tym staje się twardsze i jest w stanie oddać więcej ciepła. Staje się wówczas bardziej kaloryczne. Warto zwrócić uwagę na to, że drewno suche pali się mniejszym płomieniem aniżeli mokre i trwa dłużej. Kora obniża wartość opałową. Dlatego lepiej, gdy drewno opałowe nie posiada jej zbyt wiele.

Drewno opałowe - ważne parametry.

Istotnym parametrem drewna opałowego jest jego także jego wilgotność. Największą wilgotność ma świeżo ścięte drewno. W takim przypadku duża część energii, ok. 30%–40%, która powstaje w wyniku spalania zostaje utracona na odparowanie wody. W przypadku wilgotnego drewna powstaje także dużo sadzy. Zalecana wilgotność drewna opałowego to 20%. Osiąga się ją przez schnięcie pod dachem w ciągu 2 lat. Inne ważne parametry to gęstość, łupliwość, stopień wysuszenia i szybkość przesychania. Drewno na opał nie może być świeże – powinno być sezonowane przez półtora roku, a jeszcze lepiej – dwa lata. Wilgotne źle się pali i mocno dymi. Wpływa także negatywnie na ekonomikę palenia – zużywa się go o wiele więcej niż drewna wysuszonego, gdyż część energii wytwarzanej podczas jego spalania jest wykorzystywana do procesu odparowywania wody. Warto więc zadbać o odpowiednie składowanie drewna i uchronić je przed wilgocią. Wartość opałowa drewna jest mniejsza niż węgla. Do ogrzewania domu potrzeba go kilka metrów sześciennych na jeden sezon grzewczy. Wkład kominkowy z systemem dystrybucji gorącego powietrza (DGP) w domu o powierzchni około 100 m2, zasilany drewnem i pracujący przez cały sezon grzewczy zużyje około 15 m3 drewna.

Przy sprzedaży drewna opałowego stosowane są miary objętości zamiast masy. Jednostką jest metr przestrzenny (mp). To jednostka objętości to ilość drewna, która zajmuje 1 m³ w przestrzeni magazynowej. Drewno opałowe można zakupić w postaci szczap o długości ok. 30 cm lub okrąglaków, których niezbędne jest pocięcie i porąbanie. W związku z tym, że drewno nie zajmuje całej przestrzeni, można przyjąć, że 1 metr przestrzenny drewna opałowego to średnio 0,7 m³ o masie 400–500 kilogramów. Drewno opałowe w postaci szczap można nabyć luzem lub w workach do 20 kg. Należy zwrócić uwagę na to, że wartość opałowa, a co za tym idzie koszt ogrzewania, 1 mp drewna w postaci okrąglaków jest około dwukrotnie wyższa niż tego samego drewna w postaci gałęzi lub szczap.